HJM-7003 IZOD衝擊試驗機
 
 

衝擊試驗機是本公司針對材料的耐衝擊性測試所設計製造之試驗機,其特色為精度高操作簡單,可直接從電腦或液晶顯示器讀取測試之能量值,不須要經過複雜的計算,即可得到測試結果。

 
  • 機械規格
  • 應用範圍
  • 影片展示
  • 型錄下載
  • 線上詢問
項目 規格
   
   
   
   
為配合設計的改進及更新,以上規格如有更改,恕不另行通知
應用範圍
 
影片展示
 
No. File
1 Downloads